StudioRaven is: Raven en Dick, grafisch ontwerp, visuele communicatie, project, beelddenken, lef, profit en non-profit, betrokkenheid, illustraties, concepten, buiten de lijntjes, fotografie, omdenken, huisstijl, bereikbaar, beeldredactie, meedenken, diversiteit, campagne, kritisch, restyle, concreet, analoog, lol, typografie, digitaal, papier …